ตำแหน่ง Zero Gravity กับนาซ่า

จากการถ่ายทอดสดการส่งทีมนักบินอวกาศ Crew-6 ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ขององค์กร NASA และ SpaceX เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ได้เผยให้เราได้เห็นการเตรียมตัวขึ้นบินของนักบินอวกาศขณะนับถอยหลังสู่การปล่อยยาน

การนั่งของนักบินอวกาศในกระสวยจะเป็นการนั่งในตำแหน่ง Zero Gravity หรือ Neutral Posture เพื่อรับมือกับแรง G ที่กดตัวนักบินเมื่อต้องหนีแรงดึงดูดของโลกขึ้นสู่อวกาศ (เวลา 1:17:56 ในคลิปวีดีโอ และเวลา 4:01:49 ขณะขึ้นสู่อวกาศแล้ว)

ด้วยเหตุนี้ เก้าอี้ของพวกเขาจึงต้องได้รับการออกแบบเพื่อการถ่ายโอนแรงกดมหาศาลออกจากร่างกายโดยไม่ให้มีผลต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงให้นั่งสบายในระยะเวลานานขณะรอการนับถอยหลังและขึ้นบิน ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับที่อยู่ในเก้าอี้ Perfect Chair® ซึ่งคุณสามารถสัมผัสกับความสบายแบบเดียวกันที่นักบินอวกาศเหล่านี้ได้รับ